CV

Uddannelser:

Master i professionsvejledning                                                                                                   2014

Sokratisk vejleder                                                                                                                          2005

Cand. Pæd. i Pæd.                                                                                                                           2003

Læreruddannet på Århus Seminarium                                                                                     1991

 

Ansættelser:

Lektor på læreruddannelsen, praktikkoordinator, UCC Bornholm      2017 –

Lektor/Pædagogisk konsulent/Kursusleder på Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling/ Viden og forskning/Efter- og videreuddannelsen på UC Syddanmark

2013 – 2017

Lektor på læreruddannelsen CVU-Sønderjylland/UC Syddanmark      2003 – 2013

Timelærer på Ribe Statsseminarium og CVU-Sønderjylland     2002 – 2003

Lærer på VUC Fredericia        1995 – 2002

Lærer på VUC Sønderborg         1992 – 1995

 

Publikationer:

 • Tag ansvar. Et opgør med læringstyranniet ” (2016) Forlaget Fjordager
 • ” Livsoplysning og folkelig oplysning”( 2015) Nyt Askov
 • Find din faglige stolthed” (2015) Nyt Askov
 • Didaktisk fantasi” (2014) Nyt Askov
 • ” Hvor gik Pippi hen? ” (2014) Nyt Askov
 • Skolens undervisning – for livet og folkeligheden I: ”Specialundervisning på hovedet – almene pædagogiske synspunkter” (2010) red. Komischke-Konnerup og Buur, Klim
 • ”Lektiehjælp i SFO’en, Et samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre,” (2009), UP

Redaktør af bl.a bøgerne:

 • Det abstrakte samfund (2015) Nyt Askov
 • Tilblivelsen af myndighed, 5 essays om etik og pædagogik” (2014) Nyt Askov
 • Pædagogisk protest – 12 glemte pædagogiske artikler af Knud Hansen (2013) Nyt Askov (medredaktør Leo Komischke-Konnerup)
 • ”Er oplysningens tid forbi? 27 artikler fra højskolen”(2013) Nyt Askov (medredaktør Leo Komischke-Konnerup)

Links til artikler:

Professionelle i det offentlige fratages faglige skøn 18.4.17

Er Folkeskolen stadig folkets skole, KD, 22.08.11

Knas i skolens maskinrum, Information, 14.10.15

Mit lærerliv ligger i ruiner, KD, 10.08.16

Jeg – en tyskertøs. Information, 20.09.16

Lærerne er sat under administration” (nr. 10/2016) Efterskolebladet side 12-13

Højskolepædagogik er ikke raketvidenskab, Højskolebladet.dk

Videnskaben er ikke den eneste vej ti viden, Højskolebladet.dk

God latin Højskolebladet.dk

Så kom da i gang !, Magisterbladet, 14.06.13

Skolelærere skal ikke være eksperter, Folkeskolen, 09.01.13

Videnskabens distance og poesiens nærvær” (nr. 17/2009) side 14-17

Højskolen handler om kamp ikke harmoni Højskolebladet.dk 18.05.2017

Hvorfor har kommunerne så travlt …. Information 29.12.17

Folkeskolen – nu med vold Kristelig dagblad 4.1.2016

Evnen til at se eleverne Infomation 19.8.2019

Jeg er meldt ud af arbejdslivet Kristelig dagblad 16.10.2019

 

Debatten på Folkeskolen.dk:

Professionshøjskoler mangler en professionsdidaktik

Logbog fra en lektor, nr. 1

Logbog fra en lektor nr. 2

Logbog fra en lektor nr. 3

Logbog fra en lektor nr. 4

Instrumentel fejlslutning som statslig metode

Akademisk eller folkelig?

Hvad mener vi, når vi bruger begrebet pædagogik?

Tag ansvar

Det herrens år 2010

Pengene fosser ud af Folkeskolen

Påskeopstandelse

Fra en mundtlig til en skriftlig kultur

Folkeskolens højskolearv

 

Interview på Folkeskolen.dk:

Lektor” Det er meget positivt, at man ikke kan styre skolen”

Projektitis 

 

Replikker i Friskolebladet (sidste side i bladet)

Pippisyndromet

Friskoler og lilleskoler eneste håb for at redde den folkelige kultur

Julen er tiden, hvor vi mindes

 

Dannelse på mobiltelefon, Askov Høj- og Efterskoles årbog 2011 – 12