Om det personlige

Folkeskolen er ikke længere folkelig. Hvis man kigger på formålsparagraffen for folkeskolen, så er en del ændret. Begrebet elevens personlige alsidige udvikling blev reduceret til alsidige udvikling i 2006. Ifølge debatten i den forbindelse skyldes det overstående en kritik af reformpædagogikkens fokus på barnet fremfor elevrollen. Men her har man glemt en skandinavisk tradition og […]

Vi har fået hukommelsestab !

Hans Henningsen (forstander på Askov Højskole fra 1980-1993) døde for nogle år siden. Foruden et betydningsfuldt forfatterskab har han efterladt sine nedskrevne foredrag, beskedent lagt i skrivebordsskuffen. Jeg har gavmildt fået lov til at læse talerne af Ulla Henningsen. De har alle højskolegenrens umiskendelige sans for sproget, historien og sagen.  Talen ved sommerafslutning 1981 forudser […]

Mennesket er ikke et dyr.

Der findes på læreruddannelsen en dominans af læringsteorier, hvorigennem de studerende skal få det indtryk, at undervisning og opdragelse handler om at være ekspert-i-metoder. Undervisning snævrer sig på den måde ind fra et dynamisk kritisk samspil mellem hvad, hvordan og hvorfor til alene et hvordan. Men valget af hvordan er helt forbundet med hvad og […]

Oplysning og livsoplysning

Da jeg kom på Højskolen besluttede jeg mig for at blive folkeskolelærer. Men da jeg var færdig  på seminariet i 1991, var der ingen jobs i Folkeskolen. Så jeg blev ansat i VUC. Som oprindelig var folkeoplysende, men præcis op igennem 1990erne i stedet blev en del af arbejdsmarkedstænkningen. VUC handlede ikke længere om at […]

En reel folkeskoledebat

Jeg bliver nødt til at understrege følgende, som kan chokere en del; når en lærer siger, han er god – er han højst sandsynlig ikke god. Når en lærer derimod siger han er i tvivl, er han højst sandsynlig meget vidende. Når en lærer siger, han ikke ved, hvad der virker, er det udtryk for […]

Livsoplysning og professionsdidaktik

Høj- og efterskoler har et bestemt sigte: At gøre mennesket opmærksom på, at det kan erfare, at det kan lære, at det kan forholde sig og at det har en opgave i livet. Sådan må det være. Til enhver tid. Dette burde folkeskoledebatten og læreruddannelsens didaktiske opgave også handle om.   Dannelse og videnskaben. Jeg […]

7 digte om lærerlivet

Er vi her? 7 digte om lærerlivet   1)Vi er noget andet    Det er ikke muligt at mene noget længere Når der ikke er noget der hænger sammen   Det er ikke muligt at se noget længere Når der ikke er noget der er usynligt   Det er ikke muligt at høre noget længere […]

Råd til undervisningsministeren

At motivere lærere er ikke raketvidenskab! Efter en lockout og en teknokratisk implementering af en managementstyret folkeskolereform er der sket det undervisningsministeren kalder en “motivationsafmatning” hos folkeskolelærere! Jamen det ville da have været en sensation, hvis der ikke var sket en motivationsafmatning! Eller det burde have været dybt bekymrende, hvis folkeskolelærere ikke havde været motivationsafmattede […]

Folkeskolens ekspertvælde

Eventyr eller nødvendighed        Der var engang. Sådan starter alle eventyr. Der var engang, hvor lærere og pædagoger havde arbejdsvilkår, der kvalificerede en pædagogisk praksis. Måske er det en utopi, at det skete engang. Men hvis det er rigtig, så er det nærmest eventyrlig i dag. Men lærere og pædagoger skal have arbejdsvilkår, […]

Hvad jeg ikke måtte mene…

En bølge har nu overmandet os: Socialkonstruktivismen. Exit frigørelsespædagogikken. Nu er mennesket ikke længere undertrykt, bevidst og frigjort, men i stedet autopoietisk, lukket og selvreferentielt. Socialkonstruktivismen baseres på et system, der kan etablere strukturelle koblinger mellem et psykisk system (en bevidsthed) og et socialt system (en kommunikationpartner), dersom der tematiseres. Mennesket betragtes som et psykisk […]