Myndigheden  og demokratiet

Kierkegaard mente ikke – som Grundtvig/Løgstrup – at Gud er tilstede, hvor der er et folkeligt fællesskab. Tværtimod hedder det (i Lilien paa marken b. 14, side 129) Hvad man i selskabet med Mennesker, især da i Menneske-Vrimlen, så vanskeligt faaer at vide (…) hvad det er at være Menneske, og hvad der gudeligt er […]

Kemo og klasseledelse

Der er to steder, hvor mennesket ikke vil spare. Det er på sundhed og uddannelse. Så der skal der bruges penge, koste hvad det vil. Også hvis det koster helbredet og den almene dannelse. I 1950erne gik medicinindustrien sammen med universitets-forskningen i Amerika. Mange af universiteternes bestyrelser fik således indsat donerende bestyrelsesmedlemmer fra medicinindustrien. Og […]

Snobberi i Magistrenes fagforening

Dansk Magisterforening er lammet i forhold til dette århundredes største samfunds- og arbejdsproblem: Manglen på fællesskab, fornuft, mening og sammenhæng! De kan ikke se problemet. De kan ikke se deres ansvar. De følger djøf-logikken, og vil kun se på alt, der kan data-ficeres, måles, handler om penge. Managementteorier har afvæbnet deres egen fagforeningen, for ”fjenden” […]

Når google overtager skolen.

Kan I mærke det? Alle jer, der er ansatte på omsorgs- og undervisningsinstitutioner.  Kan I mærke, at de fine abstrakte begreber – som I har været på dyre opstartskurser i – egentlig alene handler om nogle helt bestemte metoder? Som I ukritiske skal føle jer forpligtede på, så der kan laves computer-data på jer? Opstartskurserne […]

Læreruddannelsen i fremtiden

Med oplysningstiden og videnskaberne startede et opgør mod teokratiet i Europa. Det endte i Danmark med et humanistisk samfund og demokratiske skoler. Men nu er tiden kommet, hvor vi seriøst må spørge os selv, om vi nu er på vej ud af oplysningstiden og ind i et teknokrati. For i forsøget på at legitimere de […]

Fra mundtlig til skriftlig kultur

Stemmen er multi-intelligens; den kræver at alle sanserne er i brug i et split komplekst sekund i absolut nærvær. Nu har den pædagogiske og politiske debat været optaget af folkeskolens rummelighed og undervisningsdifferentiering i årevis. Det virker dog som om, vi samtidig bevæger os ud af oplysningstiden. Det er ikke længere de gejstlige, der udlægger […]

Manualbevæbnede robotter

Er Folkeskolen for fagpersonligheder eller manualbevæbnede robotter ? Har du prøvet at være på arbejde uden at kunne tage et ansvar, uden at vide, hvad du var ansat til og uden at vide, hvordan du blev vurderet? Har du ydermere taget en uddannelse, og pludselig er faget nedlagt, og underligt nok synes ingen at vide, […]

Om det personlige

Folkeskolen er ikke længere folkelig. Hvis man kigger på formålsparagraffen for folkeskolen, så er en del ændret. Begrebet elevens personlige alsidige udvikling blev reduceret til alsidige udvikling i 2006. Ifølge debatten i den forbindelse skyldes det overstående en kritik af reformpædagogikkens fokus på barnet fremfor elevrollen. Men her har man glemt en skandinavisk tradition og […]

Vi har fået hukommelsestab !

Hans Henningsen (forstander på Askov Højskole fra 1980-1993) døde for nogle år siden. Foruden et betydningsfuldt forfatterskab har han efterladt sine nedskrevne foredrag, beskedent lagt i skrivebordsskuffen. Jeg har gavmildt fået lov til at læse talerne af Ulla Henningsen. De har alle højskolegenrens umiskendelige sans for sproget, historien og sagen.  Talen ved sommerafslutning 1981 forudser […]

Mennesket er ikke et dyr.

Der findes på læreruddannelsen en dominans af læringsteorier, hvorigennem de studerende skal få det indtryk, at undervisning og opdragelse handler om at være ekspert-i-metoder. Undervisning snævrer sig på den måde ind fra et dynamisk kritisk samspil mellem hvad, hvordan og hvorfor til alene et hvordan. Men valget af hvordan er helt forbundet med hvad og […]