Vi er nu diagnosticeret stress-generationen.

Vi er nu diagnosticeret stress-generationen. Vi kan ikke sænke overlæggeren, slippe ansvaret, distancere os. Alt det som vi lærte som barn, som ung, på studiet, det kan vi ikke slippe. Vi kan simpelthen ikke være lige glade med, om det vi gør, er godt eller dårligt. Hvad med de kommende Pippier, Tommyer og Annikaer. Skal […]

Kvinde kend din ?

Højskolens har 175 års jubilæum i år. Højskolebevægelsen har altid ønsket ligestilling. Faktisk blev det kvindelige hyldet her, kvinden fik lov til at smide korsettet og gå ved siden af sin mand på arbejdet,….ikke bagved. Mænd har i årtusinder futtet rundt med en kølle for at forsvare stammen, kvinderne og børnene. Og jeg vil ikke […]

Myndigheden  og demokratiet

Kierkegaard mente ikke – som Grundtvig/Løgstrup – at Gud er tilstede, hvor der er et folkeligt fællesskab. Tværtimod hedder det (i Lilien paa marken b. 14, side 129) Hvad man i selskabet med Mennesker, især da i Menneske-Vrimlen, så vanskeligt faaer at vide (…) hvad det er at være Menneske, og hvad der gudeligt er […]

Kemo og klasseledelse

Der er to steder, hvor mennesket ikke vil spare. Det er på sundhed og uddannelse. Så der skal der bruges penge, koste hvad det vil. Også hvis det koster helbredet og den almene dannelse. I 1950erne gik medicinindustrien sammen med universitets-forskningen i Amerika. Mange af universiteternes bestyrelser fik således indsat donerende bestyrelsesmedlemmer fra medicinindustrien. Og […]

Snobberi i Magistrenes fagforening

Dansk Magisterforening er lammet i forhold til dette århundredes største samfunds- og arbejdsproblem: Manglen på fællesskab, fornuft, mening og sammenhæng! De kan ikke se problemet. De kan ikke se deres ansvar. De følger djøf-logikken, og vil kun se på alt, der kan data-ficeres, måles, handler om penge. Managementteorier har afvæbnet deres egen fagforeningen, for ”fjenden” […]

Når google overtager skolen.

Kan I mærke det? Alle jer, der er ansatte på omsorgs- og undervisningsinstitutioner.  Kan I mærke, at de fine abstrakte begreber – som I har været på dyre opstartskurser i – egentlig alene handler om nogle helt bestemte metoder? Som I ukritiske skal føle jer forpligtede på, så der kan laves computer-data på jer? Opstartskurserne […]

Læreruddannelsen i fremtiden

Med oplysningstiden og videnskaberne startede et opgør mod teokratiet i Europa. Det endte i Danmark med et humanistisk samfund og demokratiske skoler. Men nu er tiden kommet, hvor vi seriøst må spørge os selv, om vi nu er på vej ud af oplysningstiden og ind i et teknokrati. For i forsøget på at legitimere de […]

Fra mundtlig til skriftlig kultur

Stemmen er multi-intelligens; den kræver at alle sanserne er i brug i et split komplekst sekund i absolut nærvær. Nu har den pædagogiske og politiske debat været optaget af folkeskolens rummelighed og undervisningsdifferentiering i årevis. Det virker dog som om, vi samtidig bevæger os ud af oplysningstiden. Det er ikke længere de gejstlige, der udlægger […]

Manualbevæbnede robotter

Er Folkeskolen for fagpersonligheder eller manualbevæbnede robotter ? Har du prøvet at være på arbejde uden at kunne tage et ansvar, uden at vide, hvad du var ansat til og uden at vide, hvordan du blev vurderet? Har du ydermere taget en uddannelse, og pludselig er faget nedlagt, og underligt nok synes ingen at vide, […]